Archive for 'KURAN’A GÖRE DİN'

KURAN’I ANLAŞILAN DİLDE OKUMAK VE SON SÖZLER

KURAN’I ANLAŞILAN DİLDE OKUMAK VE SON SÖZLER

    Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde, gerçek dinin ortaya çıkması için dinin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kaynağının sırf Kuran olduğunu bizzat Kuran’ın kendisine başvurarak gösterdik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek [...]