PEYGAMBERE UYMAK

 • PEYGAMBERE UYMAK

  SÜNNET KAVRAMI

    “Sünnet” kelime olarak “tarz, metot, yol ve tavır” manalarına gelir ve kişiler ile toplulukların devam edegelen davranışları anlamında da kullanılır. “Sünnet” ifadesi Kuran’da, sıkça, “tek geçerli sünnetin Allah’ın sünneti olduğunu” ve “Allah’ın sünnetinde değişiklik olmayacağını” ifade etmek için kullanılmıştır.…

 • Keçi Ayeti Yedi Mi ?
  PEYGAMBERE UYMAK

  DİNİ OYUNCAĞA ÇEVİRME: NASİH-MENSUH

    Arapçada “nesh” kelimesi “silme, ortadan kaldırma” anlamları taşımaktadır. “Mensuh” ise “silineni, ortadan kalkanı” ifade eder. Mezhepçi din anlayışını benimseyenler, Kuran’ın içinde nasih ve mensuh olduğunu, bir kısım Kuran ayetlerinin, diğer bazı Kuran ayetlerini iptal ettiklerini iddia etmişlerdir. Hatta hadislerin…

 • PEYGAMBERE UYMAK

  ELÇİYE (RESULE, PEYGAMBERE) İTAAT NE DEMEKTİR?

    Kuran’da anlatılan İslam’a karşı delil getirme çabasında olan mezhepçi İslamcılar “Allah’a ve resulüne itaat edin” şeklindeki ayetleri gösterip, “Kuran’da, Allah’a ve resulüne uymamız söyleniyor, Kuran’a uymak Allah’a uymaktır, hadislere uymak Peygamber’e uymaktır” demektedirler. Adeta dinimizin iki tane kurucusu varmış…

 • PEYGAMBERE UYMAK

  PEYGAMBERLERİN AŞIRI YÜCELTİLMESİ

    Kuran’ın anlattığı dinden uzaklaşılmasında, dinin kutsallarının aşırı yüceltilmesi önemli bir yer tutar. Dinin övdüğü peygamberleri aşırı yüceltmek bunun en önemli örneğidir.   O, size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size kafir olmayı mı emredecek?…