KURAN'A GÖRE DİN

DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

Dinde Olanların Listesi
Resim : Dinde Olanların Listesi

Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran. Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız. Size tavsiyemiz iyi bir Kuran çevirisinden dinde neler olduğunu, Kuran okuyarak öğrenmeye çalışmanızdır. Bunu yaparken birkaç tane Kuran çevirisini karşılaştırmalı olarak okursanız daha da iyi olur. Eğer şüphelendiğiniz veya anlamadığınız bir bölüm olursa, Kuran’ın Arapça orijinalinden baktırmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca bu konuda, Kuran ayetlerini konularına göre ayıran kitaplardan da yararlanabilirsiniz. İnsan yorumları, gelenekler, uydurmalar atılınca ve Kuran tek kaynak kabul edilince gerçek din ortaya çıkacaktır.

Bunlar Dinde Var.
Resim : Bunlar Dinde Var.

 

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE VAR

 

1-    Allah’ın varlığı ve birliği

2-    Allah’a eşler koşmadan iman etmek

3-    Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği

4-    Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak

5-    Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu

6-    Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi ve kontrol etmesi

7-    Allah’ın her şeyi bilici, görücü, işitici olduğu

8-    Allah’ın tüm eksikliklerden uzak olduğu

9-   Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu

10-  Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı

11-   Allah’ın yüceliği ve ululuğu

12-  Övgülerin Allah için olması

13-  Allah’ın daima üstün ve galip olduğu

14-  Allah’ın rızık, şifa vermesi

15-  Allah’ın vaatlerinin doğruluğu

16-  Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması

17-   Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı

18-  Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması

19-  Allah’ın iman edenleri sevmesi

20-  Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı

21-   Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması

22-  Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı

23-  Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı olduğu

24-  Kuran’ı Allah’ın koruduğu

25-  Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu

26-  Kuran’ın eksiksiz oluşu

27-  Kuran’ın rahmet oluşu

28-  Kuran’ın doğru yola iletmesi

29-  Kuran’ın müjde olduğu

30-  Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği

31-   Kuran okumak

32-  Allah’ı çok anmak

33-  Sırf Allah rızası için ibadet etmek

34-  Gerçek dostun bir tek Allah olması

35-  Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek

36-  Peygamberler’in tümüne iman etmek

37-   Peygamberimiz’i çok sevmek

38-  Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği

39-  Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu

40-  Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat etmeyeceği

41-   Namaz kılmak ve namazda süreklilik

42-  Kıyam, rüku, secde etmek

43-  Kıbleye dönmek

44-  Namaz kılmak için abdest almak

45-  Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak

46-  Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi

47-   Namazda huşunun önemi

48-  Namazın kötülüklerden alıkoyduğu

49-  Cuma (toplantı) namazı

50-  Namazı gösteriş amacıyla kılmamak

51-   Namazda Allah’ı anmak

52-  Namazdan sonra Allah’ı anmak

53-  Ramazan ayında oruç tutmak

54-  Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması

55-  Orucun başlangıç ve bitiş zamanları

56- Hasta veya yolcu olup oruç tutamayanların sonra tutamadığı kadar oruç tutması

57-   Malları Allah rızası için sarf etmek

58-  Bu sarfiyatta malları yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara vermek

59-  Verilenleri başa kakmamak

60-  Gönülden severek vermek

61-   Hacca gitmek

62-  Hacda Allah’ı anmak

63-  Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek

64-  Hacda kavga, sapkınlık yasağı

65-  Hacda cinsel ilişki yasağı

66-  Hacda ihramlıyken avlanmamak

67-   Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması gerektiği

68-  Uygun olanı emretmek

69-  Uygun olmayandan alıkoymak

70-  Allah rızası için mücadele etmek

71-   Gereğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak

72-  Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek

73-  Kınayanın kınamasından korkmamak

74-  Riba yasağı

75-  Tartıda, ölçüde hile yapmamak

76-  Adaletsizlik yapmamak

77-  İsraf etmemek

78-  Cimri olmamak

79-  Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası

80-  Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası

81-   Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası

82-  Zina etmemek, zina edenin cezası

83-  Kadınlara zina iftirası etmemek, bunun cezası

84-  Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası

85-  Büyünün kınanması

86-  Şeytandan Allah’a sığınmak

87-  Şeytanı dost edinmemek

88-  Şeytanın düşmanımız olduğu

89-  Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi

90-  Şeytandan korkmaya gerek olmadığı

91-   Yalnızca Allah’a yönelmek

92-  Duayı için için yalvararak yapmak

93-  Allah’tan bağışlanma dilemek

94-  Allah’tan ümidi kesmemek

95-  Günahlara hemen tövbe etmek

96-  Sabırlı olmak

97-  Doğru sözlü olmak

98-  Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak

99-  Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek

100- Anlaşmalara uymak

101- Yemini önemsemek

102- Yemini bozmanın kefareti

103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak

104- Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak

105- Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak

106- Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak

107- Yetimlerin mallarını kendilerine vermek

108- Yetimlere güzellikle davranmak

109- Yetimleri itip kakmamak

110- Dünya hayatına aldanmamak

111- Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da dinin öngördüğü hayattan uzaklaştırmaması

112- Hayatın Allah rızası için yaşanması

113- Allah’a karşı aczini bilmek

114- Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak

115- Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek

116- Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek

117- Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi

118- İnananlarla edilen alayların anlatımı

119- İnananlara nefret duyanların anlatımı

120- Fitnenin kınanması

121- Kibrin kınanması

122- Nankörlüğün kınanması

123- Aklını çalıştırmayanın kınanması

124- Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı

125- Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı

102- Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir metot olamayacağı

127- Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu

128- Hamrın (sarhoşluk verici madde / şarap) şeytan işi bir pislik olması

129- Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması

130- Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması

131- Bu sistemin sonuna (Saat) ve dirilişe (Kıyamet) inanmak

132- Bu sistemin sonunun ve yeniden dirilişin anlatımı

133- Cennet’in varlığı

134- Cennet’teki güzel nimetlerin tarifi

135- Cehennem’in varlığı

136- Cehennem’deki azabın tarifi

137- Cennet ve Cehennem’in sonsuzluğu

138- Cennet ve Cehennem’i göz önünde bulundurarak yaşamak

139- Allah’ın rızasının Cennet’ten de önemli olması

140- Bizi ilk defa Yaratan için yeniden yaratmanın çok kolay olması

141- Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği

142- Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun dışında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı

143- Cennetliklerin mutlu, cehennemliklerin pişman olacağına dair anlatımlar

144- Cennet’te yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı

145- Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını haksızlıkla yediğinin anlatımı

146- Din adamlarının ve Peygamberlerin aşırı yüceltilmesiyle ilgili olumsuzluğa dikkat çekilmesi

147- Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Tevrat’ın verilmesi

148- Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi

149- Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi

150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in olduğu

151- Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar

152- Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar

153 – Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar

154- Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar

155- Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi

156- Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları

157- Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması

158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi

159- Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi

160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar

161- Peygamberlerin karşılaştığı sıkıntılar

162- Bu sıkıntılara rağmen peygamberlerin mücadelesi

163- Peygamber’in babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı

164- Peygamberler’i inkar eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları

165- Anne ve babaya iyi davranmak

166- Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek

167- Allah’ın evrendeki ve dünyadaki sanatlarını araştırmak ve incelemek

168- Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek

169- Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek

170- Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak

171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak

172- Parçalanıp ayrılmamak

173- Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak

174- Saldırgan olmamak

175- Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak

176- Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak

177- Güzel düşünüp güzel işler yapmak

178- Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek

179- Yönetimde danışmayı esas almak

180- Kendi kendini hesaba çekmek

181- Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek

182- Sapkın kişilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak

183- İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek

184- İman edenlerin kardeşliği

185- Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek

186- Dinde baskı, zorlama olmadığı

187- Tanıklığı gizlememek

188- Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek

189- Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması

190- Gerçek hayatın ahiret hayatı olması

191- Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi

192- Her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi

193- Zamanın izafiliğinin anlatımı

194- Uzayın genişlediğinin anlatımı

195- Güneş’in, Ay’ın matematiksel bir düzen içinde hareket ettikleri

196- İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması

197- Dişi arıların kovan ve bal yapma faaliyetlerinin anlatımı

198- Rüzgârların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi

199- Denizlerin altındaki karanlığa dikkat çekilmesi

200- Göğün korunmuş bir tavan gibi olması

 

Bir cevap yazın