MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  MEZHEPLER

  Bir kere Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğu göz ardı edilip hadisler dinin kaynağı kabul edilince, birçok mezhebin ortaya çıkması da kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu ve yüzlerce mezhep ortaya çıktı. Bugün dört mezhep olarak anılan mezhepler, işte bu birçok mezhepten zaman…

 • tarikat cemaat
  MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  TARİKATLAR

    Kuran’ın anlattığı din ile uydurulan dini ayırt ederken mutlaka değinilmesi gereken bir diğer önemli konu da tarikatlardır. Yüzlerce tarikat olmasına ve bunların, Kuran’ın anlattığı İslam’dan sapışları farklı noktalarda olmasına rağmen çalışmamızın hedeflenen boyutunu dikkate alarak sadece şeyhlerin aşırı yüceltilmesi…

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  KURAN’I ÜFÜRÜK KİTABI YAPANLAR

  Kitabımızda Kuran dışı kaynakların neden dinin kaynağı olamayacağını anlatma gayretindeyiz. Bunu yaparken özellikle mezhepler ve hadisler aracılığıyla yapılan tahribatı belgelemeye çalışıyoruz. Bu bölümde, farklı olarak mezhep ve hadislerde bile yer almamasına rağmen, kimi cahillerce din sanılabilen hurafeleri ve bu hurafeleri…

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  HIRİSTİYANLARDAN VE MUSEVİLERDEN İBRET ALMAK

  Kuran’da, geçmiş toplulukların hataları ibret almamız için anlatılır. Bu topluluklardan günümüzde de varlığını sürdüren Hıristiyanlık ve Museviliği ele alırsak, içine düşülen hatalardaki benzerliği hemen kavrayabiliriz. Bu ortak temel hatalar; peygamberleri ve din adamlarını aşırı yüceltme, Allah’ın kitabı dışında kitaplar oluşturma,…

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  KURAN İLE MEZHEPLERİN ORTA YOLU OLMAZ

  Dinin tek sahibi Allah’tır. Allah’tan bize gelen, Allah’ın vahyi olan, dinimizin tek kaynağı ise Kuran’dır. Mezheplerin savunduğu dini yapıda ise; Allah ve Peygamber ve Peygamber’i görenler (sahabeler) ve mezhep imamlarının kararları ve sonraki mezhep imamlarının fetvaları ve görüşleri, hep beraber…

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  KELLE SAYISI SAYILARAK GERÇEK BULUNABİLİR Mİ?

    Peygamberimiz’in döneminde elleri ile kendi putlarını yapanların nasıl olup da bu putlara taptığına hayret ederiz. Üstelik Peygamberimiz’in putlara tapmanın saçmalığını ve tek Allah’a ibadet edilmesi gibi mantıklı bir savı ortaya koymasına rağmen, nasıl olup da reddedildiğini, üstelik el yapımı…