KURAN'A GÖRE DİN

 • kuranikerim
  KURAN'A GÖRE DİN

  DİNİN KAYNAĞI NEDİR?

    Din hakkında yapılan tartışmalar hem medyada hem de halkın arasındaki tartışmalarda sürekli gündeme gelmektedir. Bu tartışmalarda kimin haklı olduğuna, hangi fikrin dini gerçeklere uygun olduğuna nasıl karar vereceğiz? Neden din adına farklı doğrular ileri sürülmektedir? Gerçek dini, din adına…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN AYETLERİNE GÖRE DİN

    Şu anda yaygın olarak din adına sunulan sistem ile Kuran’ın anlattığı din arasında ne gibi farklılıklar var diye düşünebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde “Kuran’da anlatılan İslam” ile “geleneksel İslam” arasındaki farkları detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bu farklılıkları ortaya çıkarmak için önce…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  REFORM DEĞİL KURAN’A DÖNÜŞ

    Etrafımızda İslam adına sergilenen tüm ilkellikler, çirkinlikler ve çelişkiler, kitlelere acilen, gerçek dinin anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu tip manzaralardan rahatsız olan ünlü düşünür Muhammed İkbal 1920’lerde şöyle diyordu: “Eğer biz İslam’ın bir üstün değerler sistemi olduğunu…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN VE YÖNETİM

    Uydurulan dinin kullanıldığı ve çok büyük istismarların yapıldığı alanlardan diğer bir tanesi yönetimdir. Kendi şahsi görüşlerini hâkim kılmak isteyenler, Allah’ı ve dini kullanarak insanlığı yönetmeye kalkışmışlardır. Örneğin Kuran’a göre kadının, yönetimde etkin bir role sahip olmasında da en üst…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  GERÇEK DİNDAR KİM?

    Kuran’da cami imamı, şeyhülislam, müftü, tarikat şeyhi, din adamı gibi Müslümanlara hükmeden, onları temsil eden sınıfların varlığına rastlayamazsınız. Kuran bu sınıfların hiçbirinden bahsetmez iken, halkın geniş bir bölümünün cami imamlarıyla, müftülerle, şeyhlerle dini yanlış bir şekilde özdeşleştirdiklerini gözlemliyoruz.  …

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’IN DİNİNİN KOLAYLIĞI

    Kuran’ın sunduğu İslam’ı anlattığımız bazı kişiler, mezheplerin İslam’ı ile Kuran’ın anlattığı İslam arasındaki büyük farkı görünce; “Siz dini kolaylaştırıyorsunuz; din bu kadar kolay olur mu?” şeklinde eleştiriler yapmakta, Kuran’ın anlattığı İslam’ı savunanları nefsanilikle ve dini kendi rahatlarına uydurmakla suçlamaktadırlar.…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’DAN SORULARIN ÇÖZÜMLERİNE ÖRNEKLER

  Kitabımızın buraya kadarki kısmında, Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğunu ve dinin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini anlattık. Bunu anlatırken, Kuran dışında kalan fakat dinin bir öğesi zannedilen izahların ve uygulamaların, aslında dinle ilgisi olmadığını gösterdik. Örneğin sanatla ilgili uydurulanların neler olduğunu…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’DA İNANÇ KONULARI, NAMAZ, ORUÇ, HAC VE ZEKAT

  Kitabımızın bu bölümünde önce Kuran’daki inançla ilgili konuları inceleyeceğiz. Aslında İslam açısından Allah’a ve ahirete inanç en temel konulardır. Fakat din adına uydurulanlar, bunlardan daha çok uygulama alanında kendini gösterdiği için bu önemli konuyu kısaca geçeceğiz. Bu konudan sonra ise…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

  Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran. Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız.…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’DA YER ALMAYAN KONULARDAKİ TAVIR

    Kitabımızın başından bu yana Kuran’ın din adına gerekli her şeyi açıkladığını, her türlü detayı verdiğini görüyoruz. Yine kitabımızın başından bu yana sanki Kuran’ın açıklamaları yetersizmiş, Kuran din adına her konuyu kapsamazmış gibi Kuran’da yer almayan birçok hükmün Kuran dışı…