HADİS UYDURMACILIĞI

 • Kütübi Sitte
  HADİS UYDURMACILIĞI

  DİNE SOKULAN İLAVELERİN, HADİSLERİN UYDURULMA SEBEPLERİ

    İlk üç bölümde (özellikle ikinci bölümde) Kuran’a giderek Kuran’ın dinin kaynağı olarak yeterli olduğunu gördük. Dördüncü bölümde, hadislerin toplanış yöntemini göstererek kutsallık kılıfı giydirilmiş hadislerin neden dinin kaynağı olamayacağını ortaya koyduk. Aynı bölümde gördüğümüz sahabeyi hatasız ilan etme, mana…

 • Ebu Hureyre
  HADİS UYDURMACILIĞI

  BAZI ÖNEMLİ HADİS UYDURUCULARI

    Peygamberimiz’in sözleri, eğer Kuran-ı Kerim gibi dinin temel bir kaynağı olsaydı, Peygamberimiz kendisinden sonraki nesillere ulaşması için bunların hem yazılmasını, hem ezberlenmesini isterdi. Peygamberimiz’in bunu istemek bir yana, hadislerin yazımını yasakladığını daha önceki bölümlerde gördük. Eğer Peygamberimiz bunların ezberlenmesini…

 • Araplar
  HADİS UYDURMACILIĞI

  ARAP KAVMİYETÇİLİĞİ VE TÜRKLER HAKKINDAKİ UYDURMALAR

    Emeviler ve Abbasiler döneminde sarık, cübbe, sakal, yerde ve elle yemek, kadınların haklarını kısıtlayıcı kimi uygulamalar gibi Kuran’da yer almayan birçok husus “Peygamber sünneti” diye, ibadet gibi halka benimsetilmiştir. Bu yutturmacanın en önemli sebeplerinden biri Arapların adetlerinin, kadına bakış…

 • Muhteşem Sanat
  HADİS UYDURMACILIĞI

  SANAT, MÜZİK, HEYKEL, RESİM, SATRANÇ DÜŞMANLIĞI

  Kuran’ın anlattığı İslam’ın ve mezheplerin İslam’ının farkını daha iyi anlamak için somut olarak bazı konuların incelenip bu büyük farkın açığa çıkarılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden bu bölümde, müzik ve resim gibi birkaç konuyu ele alarak Kuran’ın anlattığı İslam’ın uydurulan…

 • Yecüc Mecüc
  HADİS UYDURMACILIĞI

  KIYAMET ALAMETİ UYDURMALARI: İSALAR, MEHDİLER…

    Kuran’da dünyamızın bir sonu olduğu söylenir. Dünyamızın sonu “saat” ve yeniden yaratılmamızla bundan sonra başlayan süreç “kıyamet” olarak tarif edilir. “Kıyamet alametleri” başlığıyla ele alınan konularda kasıt evrenin ve dünyanın sonuna yakın zaman diliminde olacak olaylardır. Kuran’da olmayan izahların…

 • Recm Taşlama
  HADİS UYDURMACILIĞI

  BİR BÜYÜK UYDURMA: RECM (TAŞLAYARAK ÖLDÜRME)

    Bu bölümde, mezhepçi İslam’ın en haddi aşan uydurmalarından birini göreceğiz. Bu uydurma ile Kuran’ın ayeti iptal edilmeye çalışılmış ve dine taşlayarak öldürme gibi bir ilave yapılmıştır. Fakat asıl dehşetli olan şudur ki; sırf recmin, yani zina eden evlilerin taşlayarak…

 • Kontrol Listesi
  HADİS UYDURMACILIĞI

  DİNE İLAVELERİN LİSTESİ

    Kitabımızın buraya kadar olan kısmında dine yapılan birçok ilaveyi nedenleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Kitabımızın bu bölümünde ise “Dine yapılan ilaveler nelerdir” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde…