• HADİSLERİN ÇELİŞKİLERİ

    HADİS – HADİS ÇELİŞKİLERİ

      Bir evvelki bölümde görüldüğü gibi Allah, Kuran’ın korunduğunu ve içinde çelişki olmadığını söylemektedir. Allah, Kuran’ın çelişkisiz olmasını, Kuran’ın kendi tarafından vahyedildiğine delil gösterir. Buradan, dinin kaynağının, çelişkisiz ve korunmuş olması gerektiği sonucu da çıkar. Bu mantıktan hareketle 6. bölümde,…