• Yecüc Mecüc
    HADİS UYDURMACILIĞI

    KIYAMET ALAMETİ UYDURMALARI: İSALAR, MEHDİLER…

      Kuran’da dünyamızın bir sonu olduğu söylenir. Dünyamızın sonu “saat” ve yeniden yaratılmamızla bundan sonra başlayan süreç “kıyamet” olarak tarif edilir. “Kıyamet alametleri” başlığıyla ele alınan konularda kasıt evrenin ve dünyanın sonuna yakın zaman diliminde olacak olaylardır. Kuran’da olmayan izahların…