• Kütübi Sitte
    HADİS UYDURMACILIĞI

    DİNE SOKULAN İLAVELERİN, HADİSLERİN UYDURULMA SEBEPLERİ

      İlk üç bölümde (özellikle ikinci bölümde) Kuran’a giderek Kuran’ın dinin kaynağı olarak yeterli olduğunu gördük. Dördüncü bölümde, hadislerin toplanış yöntemini göstererek kutsallık kılıfı giydirilmiş hadislerin neden dinin kaynağı olamayacağını ortaya koyduk. Aynı bölümde gördüğümüz sahabeyi hatasız ilan etme, mana…