• MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

    HIRİSTİYANLARDAN VE MUSEVİLERDEN İBRET ALMAK

    Kuran’da, geçmiş toplulukların hataları ibret almamız için anlatılır. Bu topluluklardan günümüzde de varlığını sürdüren Hıristiyanlık ve Museviliği ele alırsak, içine düşülen hatalardaki benzerliği hemen kavrayabiliriz. Bu ortak temel hatalar; peygamberleri ve din adamlarını aşırı yüceltme, Allah’ın kitabı dışında kitaplar oluşturma,…