• Keçi Ayeti Yedi Mi ?
    PEYGAMBERE UYMAK

    DİNİ OYUNCAĞA ÇEVİRME: NASİH-MENSUH

      Arapçada “nesh” kelimesi “silme, ortadan kaldırma” anlamları taşımaktadır. “Mensuh” ise “silineni, ortadan kalkanı” ifade eder. Mezhepçi din anlayışını benimseyenler, Kuran’ın içinde nasih ve mensuh olduğunu, bir kısım Kuran ayetlerinin, diğer bazı Kuran ayetlerini iptal ettiklerini iddia etmişlerdir. Hatta hadislerin…