• PEYGAMBERE UYMAK

    SÜNNET KAVRAMI

      “Sünnet” kelime olarak “tarz, metot, yol ve tavır” manalarına gelir ve kişiler ile toplulukların devam edegelen davranışları anlamında da kullanılır. “Sünnet” ifadesi Kuran’da, sıkça, “tek geçerli sünnetin Allah’ın sünneti olduğunu” ve “Allah’ın sünnetinde değişiklik olmayacağını” ifade etmek için kullanılmıştır.…