• HADİSLERİN ÇELİŞKİLERİ

    HADİSLERİN DİNE İLAVELERİ

      Kuran’la, diğer hadislerle ve mantıkla çelişmeyen hadisleri dinin kaynağı olarak kullanalım diyenler olabilir. Bu tip hadisler, dini tamamlayan bir kaynak olarak sunulmadan, Peygamberimiz’in dönemindeki genel hayatı, Peygamberimiz’in ve arkadaşlarının yaşantısını anlatan siyer ve İslam tarihi kaynağı olarak kullanılması yararlı…