Archive for 'KURAN’A GÖRE DİN'

DİNİN KAYNAĞI NEDİR?

DİNİN KAYNAĞI NEDİR?

Din hakkında yapılan tartışmalar hem medyada hem de halkın arasındaki tartışmalarda sürekli gündeme gelmektedir. Bu tartışmalarda kimin haklı olduğuna, hangi fikrin dini gerçeklere uygun olduğuna nasıl karar vereceğiz? Neden din adına farklı doğrular ileri sürülmektedir? Gerçek [...]

KURAN AYETLERİNE GÖRE DİN

KURAN AYETLERİNE GÖRE DİN

  Şu anda yaygın olarak din adına sunulan sistem ile Kuran’ın anlattığı din arasında ne gibi farklılıklar var diye düşünebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde “Kuran’da anlatılan İslam” ile “geleneksel İslam” arasındaki farkları detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bu farklılıkları [...]

REFORM DEĞİL KURAN’A DÖNÜŞ

REFORM DEĞİL KURAN’A DÖNÜŞ

Etrafımızda İslam adına sergilenen tüm ilkellikler, çirkinlikler ve çelişkiler, kitlelere acilen, gerçek dinin anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu tip manzaralardan rahatsız olan ünlü düşünür Muhammed İkbal 1920’lerde şöyle diyordu: “Eğer biz İslam’ın bir üstün [...]

KURAN VE YÖNETİM

KURAN VE YÖNETİM

Uydurulan dinin kullanıldığı ve çok büyük istismarların yapıldığı alanlardan diğer bir tanesi yönetimdir. Kendi şahsi görüşlerini hakim kılmak isteyenler, Allah’ı ve dini kullanarak insanlığı yönetmeye kalkışmışlardır. Örneğin Kuran’a göre kadın cumhurbaşkanı da, yönetimde etkin bir role [...]

GERÇEK DİNDAR KİM?

GERÇEK DİNDAR KİM?

Kuran’da cami imamı, şeyhülislam, müftü, tarikat şeyhi, din adamı gibi Müslümanlara hükmeden, onları temsil eden sınıfların varlığına rastlayamazsınız. Kuran bu sınıfların hiçbirinden bahsetmez iken, halkın geniş bir bölümünün cami imamlarıyla, müftülerle, şeyhlerle dini yanlış bir şekilde [...]

KURAN’IN DİNİNİN KOLAYLIĞI

KURAN’IN DİNİNİN KOLAYLIĞI

Kuran’ın sunduğu İslam’ı anlattığımız bazı kişiler, mezheplerin İslam’ı ile Kuran’ın anlattığı İslam arasındaki büyük farkı görünce; “Siz dini kolaylaştırıyorsunuz; din bu kadar kolay olur mu?” şeklinde eleştiriler yapmakta, Kuran’ın anlattığı İslam’ı savunanları nefsanilikle ve dini kendi rahatlarına [...]

SORULARIN KURAN’DAN ÇÖZÜMLERİNE ÖRNEKLER

SORULARIN KURAN’DAN ÇÖZÜMLERİNE ÖRNEKLER

Kitabımızın buraya kadarki kısmında, Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğunu ve dinin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini anlattık. Bunu anlatırken, Kuran dışında kalan, fakat dinin bir öğesi zannedilen izahların ve uygulamaların, aslında dinle hiçbir alakası olmadığını gösterdik. Örneğin [...]

KURAN’DA YER ALMAYAN KONULARDAKİ TAVIR

KURAN’DA YER ALMAYAN KONULARDAKİ TAVIR

Kitabımızın başından bu yana Kuran’ın din adına gerekli her şeyi açıkladığını, her türlü detayı verdiğini görüyoruz. Yine kitabımızın başından bu yana sanki Kuran’ın açıklamaları yetersizmiş, Kuran din adına her konuyu kapsamazmış gibi Kuran’da yer almayan birçok hükmün [...]

KURAN’I ANLAŞILAN DİLDE OKUMAK VE SON SÖZLER

KURAN’I ANLAŞILAN DİLDE OKUMAK VE SON SÖZLER

    Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde, gerçek dinin ortaya çıkması için dinin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kaynağının sırf Kuran olduğunu bizzat Kuran’ın kendisine başvurarak gösterdik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek [...]