• MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  HIRİSTİYANLARDAN VE MUSEVİLERDEN İBRET ALMAK

  Kuran’da, geçmiş toplulukların hataları ibret almamız için anlatılır. Bu topluluklardan günümüzde de varlığını sürdüren Hıristiyanlık ve Museviliği ele alırsak, içine düşülen hatalardaki benzerliği hemen kavrayabiliriz. Bu ortak temel hatalar; peygamberleri ve din adamlarını aşırı yüceltme, Allah’ın kitabı dışında kitaplar oluşturma,…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN VE YÖNETİM

    Uydurulan dinin kullanıldığı ve çok büyük istismarların yapıldığı alanlardan diğer bir tanesi yönetimdir. Kendi şahsi görüşlerini hâkim kılmak isteyenler, Allah’ı ve dini kullanarak insanlığı yönetmeye kalkışmışlardır. Örneğin Kuran’a göre kadının, yönetimde etkin bir role sahip olmasında da en üst…

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  KURAN İLE MEZHEPLERİN ORTA YOLU OLMAZ

  Dinin tek sahibi Allah’tır. Allah’tan bize gelen, Allah’ın vahyi olan, dinimizin tek kaynağı ise Kuran’dır. Mezheplerin savunduğu dini yapıda ise; Allah ve Peygamber ve Peygamber’i görenler (sahabeler) ve mezhep imamlarının kararları ve sonraki mezhep imamlarının fetvaları ve görüşleri, hep beraber…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  GERÇEK DİNDAR KİM?

    Kuran’da cami imamı, şeyhülislam, müftü, tarikat şeyhi, din adamı gibi Müslümanlara hükmeden, onları temsil eden sınıfların varlığına rastlayamazsınız. Kuran bu sınıfların hiçbirinden bahsetmez iken, halkın geniş bir bölümünün cami imamlarıyla, müftülerle, şeyhlerle dini yanlış bir şekilde özdeşleştirdiklerini gözlemliyoruz.  …

 • MEZHEPLER-TARİKATLAR-HURAFELER

  KELLE SAYISI SAYILARAK GERÇEK BULUNABİLİR Mİ?

    Peygamberimiz’in döneminde elleri ile kendi putlarını yapanların nasıl olup da bu putlara taptığına hayret ederiz. Üstelik Peygamberimiz’in putlara tapmanın saçmalığını ve tek Allah’a ibadet edilmesi gibi mantıklı bir savı ortaya koymasına rağmen, nasıl olup da reddedildiğini, üstelik el yapımı…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’IN DİNİNİN KOLAYLIĞI

    Kuran’ın sunduğu İslam’ı anlattığımız bazı kişiler, mezheplerin İslam’ı ile Kuran’ın anlattığı İslam arasındaki büyük farkı görünce; “Siz dini kolaylaştırıyorsunuz; din bu kadar kolay olur mu?” şeklinde eleştiriler yapmakta, Kuran’ın anlattığı İslam’ı savunanları nefsanilikle ve dini kendi rahatlarına uydurmakla suçlamaktadırlar.…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’DAN SORULARIN ÇÖZÜMLERİNE ÖRNEKLER

  Kitabımızın buraya kadarki kısmında, Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğunu ve dinin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini anlattık. Bunu anlatırken, Kuran dışında kalan fakat dinin bir öğesi zannedilen izahların ve uygulamaların, aslında dinle ilgisi olmadığını gösterdik. Örneğin sanatla ilgili uydurulanların neler olduğunu…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  KURAN’DA İNANÇ KONULARI, NAMAZ, ORUÇ, HAC VE ZEKAT

  Kitabımızın bu bölümünde önce Kuran’daki inançla ilgili konuları inceleyeceğiz. Aslında İslam açısından Allah’a ve ahirete inanç en temel konulardır. Fakat din adına uydurulanlar, bunlardan daha çok uygulama alanında kendini gösterdiği için bu önemli konuyu kısaca geçeceğiz. Bu konudan sonra ise…

 • Kontrol Listesi
  HADİS UYDURMACILIĞI

  DİNE İLAVELERİN LİSTESİ

    Kitabımızın buraya kadar olan kısmında dine yapılan birçok ilaveyi nedenleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Kitabımızın bu bölümünde ise “Dine yapılan ilaveler nelerdir” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde…

 • KURAN'A GÖRE DİN

  DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

  Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran. Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız.…