HADİSLERİN (SÜNNETİN) İNCELENMESİ

  • HADİSLERİN (SÜNNETİN) İNCELENMESİ

    Hadislerin İncelenmesi

    Kitabın ikinci bölümünde Kuran ayetlerinden hareketle Kuran’ın dini kaynak olarak yeterli olduğunu ve dini konularda Kuran’ın dışında başka bir kaynağa ihtiyaç olmadığını gördük. Bu bölümde hadislerin toplanışında kullanılan yöntemleri ve Peygamberimiz’in hadisleri yazdırmadığı gibi konuları irdeleyerek, neden Kuran dışında dinin…