• SIKÇA SORULAN SORULAR

    Kuran Arapça mı okunmalıdır?

    Allah bizden Kuran’ı anlamamızı ve onu hayatımızda rehber kılmamızı istemektedir. Oysa Kuran’ı anlamadığımız bir dilde okumak onu rehber edinmeyi imkansız kılacaktır. Allah’ın daha önceki peygamberlerine arapça dışında kutsal kitaplar vahyetmesi de bu görüşü desteklemektedir. Arapça Allah’ın mesajını iletmede kullandığı bir…