SIKÇA SORULAN SORULAR

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kabir azabı var mıdır?

  Hadis temelli geleneksel inançların en önde gelenlerinden bir de kabir azabı inancıdır. Hatta bazı insanların cehennem azabından daha fazla kabir azabını merak edip korktuklarını bile görebilirsiniz. Oysaki Kur’an’da hiçbir ayette insanların kabirlerinde azap göreceklerine dair bir açıklama bulunmamaktadır. Kur’an ayetlerinden…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kur’an’a göre anne babamıza nasıl davranmalıyız?

  Kuran anne ve babaya saygıya önem verir. Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır: “Rabbin, Ondan başkasına kulluk etmememizi ve anne-babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: ‘Öf’ bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Seferi iken namazlar nasıl kılınacaktır?

  Kuran’a göre, seferilik gibi bir durumda, namaz ibadetinde bir değişikliğe gitmek gerekmemektedir. Kuran’da namaz ile ilgili rekat diye bir uygulama da geçmez. Yani hangi namazın kaç rekat, dolayısıyla da ne kadar uzunlukta kılınacağı müminin kendisine bırakılmıştır. Namazı sadece, tehlike altında…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran, içki ve uyuşturucu için ne demektedir?

  Kuran’da “hamr” yasaklanmıştır. “Hamr” aklı örten şey anlamına gelir. Bu yüzden sadece içkiyi değil, uyuşturucuyu da kapsar. Yani aklı örten şeyleri tüketmek dinen yasaktır. Ancak dikkat ederseniz Allah bu maddeler aklı örtecek kadar kullanılırsa yasaktır dememiştir. Aklı örten bir madde,…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Faiz dinen yasaklanmış mıdır?

  Kuran’da riba(faiz) yasaklanmıştır. Allah anaparanın helal olduğunu söylerken faiz almayı yasaklamıştır. Bu konuda bir oran vermemiştir. Bazı kişiler enflasyon oranında faiz alınabileceğini iddia etmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki enflasyon oranı tahmini olarak hesaplanır. Reel değildir. Eğer daha önce paranızı…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Dinimize göre bir Alevi ile bir Sünni evlenebilir mi?

  Kuran ayetlerinin hiçbirinde mezheplerden bahsedilmemektedir. Hatta bazı ayetlerde hiziplere (mezheplere) ayrılmamak Allah yolunda ayrımcılığa gitmemek emredilir. Mezhepler Kuran dışında yeni haramlar ve ilaveler getirmişler ve dini anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz bir hale sokmuşlardır. En’am suresi 159: dinlerini parça parça edip…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Cuma namazı bir haftalık günaha kefaret midir?

  Hayır. Allah elbette her günahı affetme gücüne sahiptir. Ancak Allah hiçbir yerde bir namazın kefaret olacağına dair bir söz vermemiştir. Bu tür açıklamalar iyi niyetle yapılmış da olabilir. Ne var ki insanları bu tür mesnetsiz izahlarla kandırmak ne yazık ki…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran Arapça mı okunmalıdır?

  Allah bizden Kuran’ı anlamamızı ve onu hayatımızda rehber kılmamızı istemektedir. Oysa Kuran’ı anlamadığımız bir dilde okumak onu rehber edinmeyi imkansız kılacaktır. Allah’ın daha önceki peygamberlerine arapça dışında kutsal kitaplar vahyetmesi de bu görüşü desteklemektedir. Arapça Allah’ın mesajını iletmede kullandığı bir…