Din gününde gerçek manada tek şefaat Allah’a mahsustur. Ancak Allah dilerse gerek peygamberlerinden gerekse diğer kullarından dilediği kişileri şefaatçi kılabilir bunun bilgisi sadece Allah katındadır biz Peygamberimiz de dahil kimin şefaat edebileceğini bilemeyiz.  

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *