SIKÇA SORULAN SORULAR

Kuran’da Maide suresinde ehli kitabı gönül dostu edinmeyin şeklinde bir ifade yer almaktadır; bunu ne şekilde anlamalıyız?

Bu ve benzeri konularda ayetleri öncesi ve sonrası ile incelemek ya da başka ayetleri de göz önünde bulundurarak değerlendirmek daha doğru bir yoldur.

Maide suresi:

51. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

57. Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah’tan sakının.

58. Namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edindiler. Böyle yaptılar; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur.

Görüldüğü gibi 51. ayette gönül dostu edinilmemesi söylenilen Yahudi ve Hıristiyanların kimler olduğu 57. ayette açıklanmaktadır. Yani sizden önce kitap verilenlerden (Yahudi ve Hıristiyanlardan) dininizi oyun ve eğlence edinenler. Bunun dışında kalan kitap ehli için bu şekilde bir kural bulunmamaktadır. Kitap ehlinin yemeklerinin yenilebileceği onlar ile evlenilebileceği çeşitli ayetler ile ifade edilmektedir. Aynı surenin 5. ayeti bu konuda güzel bir örnektir.

5. Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır.

 

 

Bir cevap yazın