• SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran Arapça mı okunmalıdır?

  Allah bizden Kuran’ı anlamamızı ve onu hayatımızda rehber kılmamızı istemektedir. Oysa Kuran’ı anlamadığımız bir dilde okumak onu rehber edinmeyi imkansız kılacaktır. Allah’ın daha önceki peygamberlerine arapça dışında kutsal kitaplar vahyetmesi de bu görüşü desteklemektedir. Arapça Allah’ın mesajını iletmede kullandığı bir…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Din yolunda harcamada bulunmak kimin üzerine borçtur?

  Kuran ayetlerine göre sadece zenginler değil daha mütevazi kazanca sahip olanlar da Allah yolunda harcama yapmalıdır. Aşağıdaki ayet bu durumu göstermektedir. Geniş imkanı olan bu geniş imkanından harcasın. Rızkı kısıtlı tutulan da Allah’ın kendisine verdiği kadarıyla versin. 65- Talak Suresi…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kadir gecesi yapılan tövbeler kabul edilir mi?

  Allah hiçbir gece için böyle bir garanti vermemektedir. Kaldı ki Kuran Kadir gecesi dışındaki gecelere bir atıfta bulunmamıştır. Kadir gecesinde de tüm günahların affolduğunu söylememektedir. Bir inanan günahlarının affedilmesi için samimi bir şekilde Allah’tan af dileyip sonra bu günahları tekrarlamamaya…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Hacca gidince günahlar affedilir mi?

  Allah Hacca gitmeyi farz kılmıştır. Hac bir ibadettir ve Allah rızası için yapıldığı takdirde Allah tarafından karşılık bulacaktır. Ancak Allah Kuran’ın hiçbir yerinde Hacca gidenin günahlarının affedileceğini söylememektedir. Bu yüzden insanlar Hacca gidene kadar ne yapsam yanıma kar kalır görüşünü…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Sel ve deprem gibi doğal felaketlerde ölenler şehit midir?

  Kuran’a göre din yolunda öldürülen kişiler şehittir. Ayette şu ifade geçmektedir: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Orucu yanlışlıkla bozan ne yapmalıdır?

  Ne yazık ki bu konuda geleneksel İslam tarafından yapılan izah da Kuran’a uymamaktadır. Allah Kuran’da orucu yanlışlıkla bozanın orucuna devam etmesi gerektiğini ve bu orucun kabul olacağını söylememektedir. Kuran’da güç yetirememenin karşılığı orucu başka bir zamanda yeniden tutmaktır. O halde…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Oruca güç yetirememenin sınırı nedir?

  Allah bu konuyu insanın vicdanına bırakmıştır. Bu konuda esas olan iyi niyetli bir tutum sergileyip Allah’ın bizi bizden daha iyi tanıdığını unutmamaktır. Zorlanmalarına rağmen diyetlerini sıkı sıkıya takip eden birçok insanın işte zorlanıyorum diyerek orucu terk etmesinin ne derece samimi…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Adetli iken oruç tutulur mu?

  Adetliyken oruç tutmanın Kuran açısından hiçbir sakıncası yoktur. Tersine Kuran’a göre oruç ibadeti adetli kadının da üzerine farzdır. Kuran’da Allah adetli kadınlarla ilgili açıklama yapmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Sana âdet halini de sorarlar. De ki: O, insana rahatsızlık veren bir…