SIKÇA SORULAN SORULAR

Sel ve deprem gibi doğal felaketlerde ölenler şehit midir?

Kuran’a göre din yolunda öldürülen kişiler şehittir. Ayette şu ifade geçmektedir:

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.” (3- Ali İmran Suresi- 169 ve 170. ayetler)

Görüldüğü gibi şehit olmanın şartı Allah yolunda öldürülmektir. Doğal afette ölenler bu tanıma dahil değildir. Elbette Allah doğal afette ölenleri de affetme gücüne sahiptir. Ancak bu konuda Allah’ın verdiği bir teminat yoktur. Bu yüzden doğal afet ya da kaza sonucu ölenler şehittir iddiası yanlıştır.

 

 

Bir cevap yazın