• SIKÇA SORULAN SORULAR

    Sel ve deprem gibi doğal felaketlerde ölenler şehit midir?

    Kuran’a göre din yolunda öldürülen kişiler şehittir. Ayette şu ifade geçmektedir: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku…