Allah bizden Kuran’ı anlamamızı ve onu hayatımızda rehber kılmamızı istemektedir. Oysa Kuran’ı anlamadığımız bir dilde okumak onu rehber edinmeyi imkansız kılacaktır. Allah’ın daha önceki peygamberlerine arapça dışında kutsal kitaplar vahyetmesi de bu görüşü desteklemektedir. Arapça Allah’ın mesajını iletmede kullandığı bir araçtır sadece.  

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *