SIKÇA SORULAN SORULAR

Reenkarnasyon mümkün müdür? Kuran’da bu inanca işaretler var mıdır?

Kuran’da geçen konuları anlamaya çalışırken tek bir ayeti esas alıp parçacı bir yaklaşımda bulunmak isabetli değildir. Aranan konu hakkındaki bütün ayetleri taramak ve Kuran’a bütüncül olarak yaklaşmak gerekmektedir. Aksi taktirde isabetli sonuç elde edilemez. Kuran ayetlerinin hiç birinden reenkarnasyon inancı çıkmamaktadır. Bu tamamıyla zorlama bir yaklaşımdır. Aksini ispat eden dünyadaki hayatımızın ilk yaratılışımız olduğu ve öldükten sonraki ahirette tekrar yaratılacağımızı anlatan birçok ayet bulunmaktadır. Kuran ayetlerini zorlama ile çekiştirerek kendi düşünce ve felsefelerine delil bulmaya çalışan zihniyetlerin reenkarnasyonun Kuran’da olduğunu iddia ettikleri ayetler ve bunu çürüten ayetlerin bir kısmını inceleyebiliriz.

40 Mümin Suresi

11 Dediler: “Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?”

2 Bakara Suresi

28 Allah’a nasıl nankörlük ediyorsunuz?!Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti.Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir.Nihayet O’na döndürüleceksiniz

2 Bakara Suresi

56 Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.

20 Ta-Ha Suresi

55 Sizi yerden yarattık. tekrar oraya göndereceğiz. Ve oradan sizi bir kez daha çıkaracağız.

37 Saffat Suresi

51. İçlerinden bir sözcü şöyle der: “Benim yakın bir arkadaşım vardı.”

52. Derdi ki: “Sen gerçekten şunu tasdik edenlerden misin?”

53. “Biz, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra, gerçekten cezalandırılacak mıyız?”

54. Dedi: “Siz de bir araştırır mısınız?”

55. Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü.

56. Dedi: “Vallahi, az kalsın sen beni de buralara düşürecektin.”

57. “Rabbimin nimeti olmasaydı, kesinlikle ben de şurada toplananlar arasına girmiş olacaktım.

58. “Peki, biz artık ölmeyecek miyiz?”

59. “Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?”

60. Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir.

Bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin şeklindeki ifadeyi çarpıtmaya çalışmaktadırlar. Ancak Bir sonraki ayetten de ve başka ayetlerden de anlaşıldığı gibi Kuran insanın yaratılmadan önceki durumunu yani yokluktaki durumunu ölüm olarak ifade etmekte ve bu ilk ölümümüz olmakta dünyada yaratılışımız ilk yaratılışımız olmakta dünyada ki ölümümüz ikinci ölümümüz olmakta ve ahirette tekrardan diriltileceğimiz zaman ikinci yaratılışımız meydana gelmektedir. Diğer ayetlerde de insanın topraktan yaratıldığı sonra ölünce tekrardan toprağa döneceği ve kıyamet günü tekrardan yaratılacağı anlatılmaktadır. Ahiretten verilen kesitte

58. “Peki, biz artık ölmeyecek miyiz?”

59. “Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?

60. Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir.

Şeklindeki ifadelerde bize, sadece bir kere öleceğimizi ve tekrardan dünyaya gönderilmemiz gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemektedir.

Bu konuda daha bir çok ayet incelenebilir ve incelendiğinde reenkarnasyon şeklinde ruhların tekrar tekrar dönüp yeryüzünce vücut bulması hikayelerinin ne kadar tutarsız olduğu görülebilir.

 

 

 

Bir cevap yazın