SIKÇA SORULAN SORULAR

Yahudi ve Hıristiyanlar da cennete girebilecekler mi, yoksa hepsi cehennemlik midir?

Yahudi ve Hıristiyanların cehennemlik olduğu hususunda Kuran’da açık bir ifade bulunmuyor olması bu inancın geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu iddiayı hiç bir ayete dayandıramazsınız. Mutlaka Yahudi ve Hıristiyanlardan da cehennemlik olacak vardır tıpkı Müslümanlardan da olacağı gibi. Kuran’daki şirk kavramı Allah’ın yanında başka bir varlığı da ilah kabul etmek Allah’ın sıfatlarını bu varlığa yüklemek ile olmaktadır. Allah insanları içinde bulundukları durum ve şartlara göre değerlendirecektir. Bakın Kuran’da açık bir biçimde ehli kitaptan hanımlar ile evlenilebileceği ifade edilmektedir. Üstelik bu kişiler sahip oldukları din üzerinde kalabilmektedirler. Yemeklerinin yenilebileceği ve pek çok sosyolojik ilişkinin kurulabileceği belirtilir. Cehenneme girmesi kesin olan bir ehli kitap bayanla kurulacak aile ne kadar sağlıklı olabilir. Bu gibi daha pek çok durumdan dolayı Yahudi ve Hıristiyanların cehennemlik olduğu kanısına varmak Kuran’a göre sakıncalı ve yanlıştır. Kuran’da anlatıldığına göre aynı hatayı Yahudiler ve Hıristiyanlar da yapmışlar ve;  Bakara suresi ayet 111: “Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek.” dediler.bu, onların hayalleri, kuruntularıdır.de ki onlara: “eğer doğru sözlü iseniz hadi, getirin kanıtınızı!”   Şeklinde yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Yine pek çok ayette;  Bakara suresi ayet 62: şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, din değiştirenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır.korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.   Şeklinde ifadeler yer alır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Yahudi ve Hıristiyanların tümünün cehennemlik olduğu kanısına varmak Kuran’a uygun değildir.

 

 

 

2 Yorum

Bir cevap yazın