SIKÇA SORULAN SORULAR

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran’da zekat vermek ne şekilde geçmektedir?

  KURAN’DAKİ ZEKAT Kuran’da malların, maddi değerlerin Allah yolunda sarfedilmesi zekat, sadaka, infak gibi kelimelerle, kimi zaman da yoksulu yedirin gibi ifadelerle (örneğin 74Müdessir Suresi 44) veya mallarla Allah yolunda mücadele etmek (örneğin 4Nisa Suresi 95) tarzı ifadelerle anlatılır. Kuran’da birçok…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran’da oruç ibadeti nasıl anlatılmaktadır?

  KURAN’DAKİ ORUÇ Kuranı Kerim’in Bakara Suresi’nin 183,184,185 ve 187 numaralı dört ayetinde oruçla ilgili tüm bilgiler verilir. Bu dört ayeti inceleyen kişi oruçla ilgili bilmesi gereken her noktayı öğrenir. Bu ayetler şöyledir: 183 Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran’da namaz ibadeti nasıl anlatılmaktadır?

  KURAN’DAKİ NAMAZ Kuran’daki namazın anlaşılması Kuran’a dayalı İslamiyet açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi mezhepçi zihniyetin; “Sırf Kuran’dan dini anlarsak, namazı nasıl kılacağız? Namazı sırf Kuran’a bakarak kılamayız. Demek ki Kuran dışı kaynaklar lazım…” şeklindeki izahlarıdır. Mezhepçilerin bu soruyu…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran’a göre namaz nasıl kılınır?

  Namaz konusunu detaylı bir biçimde kitabımızın inanç konuları namaz başlıklı bölümünde inceledik. Kısaca ifade etmek gerekirse namaz kılarken okunacak ayetler belirlenmemiş ve kalıplaştırılmamıştır. Dileyen Kuran’dan istediği bir ayeti okuyabileceği gibi içinden geldiği gibi dua da edebilir.   Kuran’ın pek çok ayetine…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran’da geçen mucizeler nasıl anlaşılmalıdır?

  Allah insanları hür irade üzerine yaratmıştır. İnsan bu iradesini kullanarak iyi ve kötüyü tercih edebilmektedir. Allah insanları doğru yola iletmek ve hayırlı ile hayırsız olanı göstermek üzere tarih boyunca dinler göndermiş emir ve yasaklarını insanlara bu yol ile bildirmiştir. İnsanların…

 • SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kuran mezhepler konusunda ne şekilde bir yaklaşımda bulunmaktadır?

  Kuran ayetlerinin hiçbirinde mezheplerden bahsedilmemektedir. Hatta bazı ayetlerde hiziplere (mezheplere) ayrılınmaması, Allah yolunda ayrımcılığa gidilmemesi emredilir. Mezhepler Kuran dışında yeni haramlar ve ilaveler getirmişler ve dini anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz bir hale sokmuşlardır. Dinin anlaşılmasında Kuran yeterlidir. Peygamberimizin de yolu…