Berat kandilinde günahlar affedilir mi?

Allah hiçbir gece için böyle bir garanti vermemektedir. Kaldı ki Kuran Kadir gecesi dışındaki gecelere bir atıfta bulunmamıştır. Kadir gecesinde de tüm günahların affolduğunu söylememektedir. Bir inanan günahlarının affedilmesi için samimi bir şekilde Allah’tan af dileyip sonra bu günahları tekrarlamamaya çabalamalıdır. Bu durumda Allah onları özel bir geceye gerek olmaksızın affedecektir inşallah.