Kuran’a göre kadınların cuma namazı kılmaları gerekli midir?

Kadınların cuma namazını kılmaları farzdır. Cuma suresi ayet 9 dan bu durum açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ancak ne yazık ki peygamberimizden sonra ki dönemlerde yavaş yavaş kadın mescitten uzaklaştırılmış ardından mezheplerin uydurma uygulamaları neticesinde toplumdan da soyutlanmışlardır. Osmanlının özellikle halifeliğin alınmasından sonraki dönemlerinde klasik hanefi mezhebi uygulamaları katı bir şekilde esas alınmış yobazlığın artması sonucu kadınlar hayatın dışına itilmişlerdir. Bu durumun ne Kuran ile ne de Peygamberimiz ile bir alakası bulunmamaktadır. Bunu sünnet diye savunanların dahi dayandıkları kaynaklarda peygamberimiz ve dört halife döneminde kadınların mescide geldikleri cuma namazlarını kıldıkları hatta hutbelere müdahale dahi ettikleri aktarılmaktadır. Kadınlarımızın Cuma namazı kılmalarını engellemek büyük bir suç ve vebaldir. Yavaş yavaş bazı camilerde özellikle de Sultanahmet ve Süleymaniye gibi büyük camilerde kadınlarımıza da yer ayrılmaktadır. Ancak ne yazık ki oldukça sınırlı ve gerilerde yerler. Kuran’a göre erkek ile kadın yan yana saf tutabilir ve birlikte namaz kılabilirler buna hiçbir engel bulunmamaktadır.