SIKÇA SORULAN SORULAR

Kuran’da kabir azabı var mıdır; varsa ne şekilde anlatılmaktadır?

Kuran ayetlerinden bir hüküm çıkarmak için (örneğin kabir azabının varlığı konusunda bir yorumda bulunulması için) şu şekilde net ve açık ifadelerin Kuran’da yer alması gerekir: “onlar kabirlerinde azap görürler” “kabirlerde azap vardır” vs. Ancak 10 dan fazla ayette kabirler ile ilgili ifadeler kullanılmasına rağmen bu tür bir azaptan bahsedilmemektedir. Kuran’da açıkça belirtilmeyen bir hususun olduğunun iddia edilmesi dine ilavedir. Kabir azabı konusunda insanların kafalarını karıştıran en önemli sorun binlerce yıldır ölen bu insanların ahiret gününe kadar ne yaptıkları ve nerede bekledikleridir, yani zaman problemidir. Ancak gerçek olan bir şey var ki nasıl ki biz dünyaya gelmeden önce binlerce yıl beklemişiz gibi hissetmeden yaratılıyorsak bu dünyada ölenlerde binlerce yıl beklediklerini hissetmeden pekâlâ ahirette tekrar yaratılabilirler. Bu durumda ahirete kadar kabirde beklenen yüzlerce yıllık süre bir saniye olarak hissedilebilir. Nitekim zamanın izafiliğinin kanıtlanması bu tür bir durumun mümkün olduğunu göstermiştir.

 

 

 

Bir cevap yazın